درباره فروشگاه سلامت حکیم

درباره فروشگاه سلامت حکیم

دکترای طب سنتی و مکمل و پژوهشگر طب ایرانی اسلامی با بیش از ۱۵سال سابقه و تجربه موفق در زمینه ارایه رژیم های غذایی برای لاغری، چاقی و بیماری ها سرطان و مشکلات آناتمی و کایروپراکتیک و مشکلات فیزیکی برای گروه های سنی مختلف.

دکترای طب سنتی و مکمل و پژوهشگر طب ایرانی اسلامی با بیش از ۱۵سال سابقه و تجربه موفق در زمینه ارایه رژیم های غذایی برای لاغری، چاقی و بیماری ها سرطان و مشکلات آناتمی و کایروپراکتیک و مشکلات فیزیکی برای گروه های سنی مختلف.

دکترای طب سنتی و مکمل و پژوهشگر طب ایرانی اسلامی با بیش از ۱۵سال سابقه و تجربه موفق در زمینه ارایه رژیم های غذایی برای لاغری، چاقی و بیماری ها سرطان و مشکلات آناتمی و کایروپراکتیک و مشکلات فیزیکی برای گروه های سنی مختلف.

دکترای طب سنتی و مکمل و پژوهشگر طب ایرانی اسلامی با بیش از ۱۵سال سابقه و تجربه موفق در زمینه ارایه رژیم های غذایی برای لاغری، چاقی و بیماری ها سرطان و مشکلات آناتمی و کایروپراکتیک و مشکلات فیزیکی برای گروه های سنی مختلف.

فروشگاه سلامت حکیم